Distributie Energie Electrica Romania

Sucursala Brașov

 

Titular al proiectului:

Mărire grad de siguranță RED 20 kV cartier Triaj, comuna Sânpetru și îmbunătățire nivel de tensiune zona Oneves, județ Brașov comuna Sânpetru”,

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ”continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, propus a fi amplasat  în județul Brașov, în municipiul Brașov, comuna Harman și comuna Sânpetru.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 ș0i vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Brasov.