1. Acces la portal

Pentru a accesa acest portal, utilizatorii vor folosi link-ul:

https://accesdate.edtn.ro:4443/date_ee/do?action=loginForm

Acces utilizatori portal: Utilizatorii RED(consumatori casnici, consumatori noncasnici, producători de energie electrică și prosumatori) si furnizorii acestora de energie electrică din zona de concesiune Transilvania Nord au asigurat accesul la datele proprii de masurare prin intermediul unui cont de acces la portal.
Pentru crearea contului de acces vor completa o cerere (inclusiv anexa acesteia) si vor accepta termenii din conventia de comunicare date. Cererea si convenția de comunicare date, se vor transmite distribuitorului, care, in baza acestora, va comunica userul si parola inițiala.
Acces furnizori de energie electrica
Formulare pe care este necesar să le completeze furnizorii de energie electrică pentru creerea contului de acces în portalul date de măsurare:
• Cerere de acces – Cererea semnată se va transmite prin fax la nr: 0264/205 104 iar anexa la cerere va fi transmisă la adresa de email epm@tnd.electrica.ro;
• Conventia de comunicare date– se va transmite prin fax la nr: 0264/205 104.
Furnizorii de energie electrică iși pot insuși modul de lucru consultând:
Acces utilizatori retea electrica de distributie: consumatori casnici, consumatori noncasnici, prosumatori sau producatori de energie electrica:

2. Login

3. Documentație

Furnizorii de energie electrică si clienții iși pot insuși modul de lucru cu portalul consultând:

4. Procedura de acces la datele de măsurare

5. Format cadru date de măsurare

6. Mentenanță Portal

Situațiile temporare în care portalul este disfuncțional sau informațiile nu sunt complete ori eronate se tratează prin corespondenșa pe e-mail, la o adresă rezervată: epm@distributie-energie.ro.