Istoric

Repere cronologice în evoluția energetică a municipiului Zalău

  • 1905 Punerea în funcțiune a primei instalații de iluminat public în Zalău.
  • 1908 Aprinderea primului bec electric în orașul de la poalele Măgurii, Șimleu Silvaniei. A urmat Jibou, Cehu Silvaniei, Sărmăsag, Surduc si Crasna.
  • 1963 Preluarea de catre Ministerul Energiei Electrice a tuturor instalațiilor de producere, transport, distributie si utilizare a energiei electrice aflate până atunci în gestiunea Întreprinderilor de Gospodarie Comunală. La 1 aprilie se înființează “Centrul de Distribuție a Energiei Electrice” (C.D.E.E.), asigurându-se astfel conducerea, exploatarea si execuția branșamentelor electrice si instalațiilor electrice interioare. Formarea judetului Sălaj a dus la apariția “Exploatării Județene a Energiei Electrice”, subunitate a IRE Cluj, cu rol de conducere si coordonare a întregii activități energetice. Exploatarea județeană avea organizate 6 centre de distribuție în localitățile: Zalău, Șimleu, Jibou, Ileanda, Sânmihaiu Almasului si Sărmăsag.
  • 1973 Se înființează “Secția de Distribuție a Energiei Electrice” Zalău, subunitate a IRE Baia Mare. S-au organizat 4 centre de exploatare: Zalău Nord, Zalău Sud, Șimleu Silvaniei si Jibou, 4 puncte de exploatare: SărmăȘag, Sânmihaiu Almașului, Cehu Silvaniei si Ileanda, structuri capabile să asigure în condiții mai bune activitatea energetica.
  • 1983 Se pun în funcțiune stațiile si rețelele de 110 kV si 20 kV, liniile electrice de 20 kV și s-a realizat amplificarea stațiilor de 110 kV. La 1 octombrie 1983 se înființeaza ” Întreprinderea de Retele Electrice Zalău”.
  • 2001 E.D.F.E.E. Zalău intră în subordinea S.D.F.E.E. Transilvania Nord, cu sediul la Cluj-Napoca. Prin HG nr. 1342/27.12.2001 privind reorganizarea SC Electrica SA s-a înființat Filiala Transilvania Nord, cu sediul în Cluj, în componența căreia intră 6 sucursale de distribuție: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.
  • 2007 Prin HGR nr. 675/09.07.2007 are loc reorganizarea prin divizare parțială a societăților comerciale de distribuție si furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând ființă SC Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, în componența căreia intra 6 sucursale de distribuție a energiei electrice: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.
  • 2014 Începând cu data de 04 iulie 2014, în urma derulării unei oferte publice de acţiuni nou emise finalizată cu succes, Electrica şi filialele sale, prin urmare şi Filiala Electrica Distribuție Transilvania Nord, a devenit companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate atât pe Bursa de Valori Bucureşti, cât şi pe London Stock Exchange.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 516.921,200 MWh
Număr de consumatori: 116.138
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV 137.46 km
LEA/LES MT 1.754,13 km
LEA/LES JT 5.051,36 km
Staţii 110 kV 6 buc
Staţii MT 0 buc
Stații PT 945 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Audiențe

Nr. crt. Nume și prenume Funcție Ziua de audiență Interval orar
1 CIPRIAN PAMFIL VLAICU Director JOI 13:30 – 15:00

Contact

Date de contact Sucursala Zalău:

Adresa: Zalău, B-dul Mihai Viteazu, nr. 79, jud. Sălaj

Telefon: 0260 605702

Fax: 0260 605704

E-mail: office.salaj@distributie-energie.ro