Istoric

Frumuseţea Văii Prahovei a atras numeroşi investitori ale căror obiective industriale au necesitat electrificarea. Iluminatul electric a fost utilizat pentru prima dată în 1882 la Fabrica de Hârtie Buşteni, apoi în 1883 la Salina Slănic, iar în august 1884 este pusă în funcţiune Uzina Electrică a Castelului Peleş .Apariţia şi dezvoltarea industriei şi a primelor rafinării au constituit premizele înfiinţării în anul 1898 a Societăţii Române pentru Întreprinderi Electrice şi Industriale, principalii fondatori fiind firma Lahmeyer LTD din Frankfurt pe Main, două bănci şi câteva persoane fizice române.
Este prima societate al cărei scop era activitatea energetică în zona Prahovei.

  • 1899 – este pusă în funcţiune Centrala Hidroelectrica de la Sinaia care era cea mai mare centrală din ţară la acel moment. În acelaşi an începe construcţia  primei linii de interconexiune între 2 centrale electrice din România CHE Sinaia şi CTE Doftana.
  • 1900 – la 5 mai încep lucrările de construire ale Uzinei Electrice din Ploieşti, pe strada Mihai Bravu, concomitent cu acestea desfăşurându-se şi lucrările de construire ale reţelei din zona centrală a oraşului şi de pe Bulevard.
  • 1901 – la 11 mai Societatea Română pentru Întreprinderi Electrice şi Industriale îşi schimbă numele în Electrica Societate Română pe Acţiuni.
  • 1921 – Electrica Societate Română pe Acţiuni îşi schimbă numele în ELECTRICA Societatea Anonimă Română.
    ELECTRICA a dominat producţia şi distribuţia energiei electrice pe Valea Superioară a Prahovei de la Câmpina şi schelele petroliere din jur, la Sinaia. Cu timpul şi-a extins reţele electrice către Braşov şi București, către Târgovişte la vest şi până la Berca, în Buzău, la est, fiind cea mai mare Societate de Electricitate din ţară timp de câteva zeci de ani.

Sucursala de Distribuţie Ploieşti are ca obiect principal de activitate distribuţia energiei electrice precum şi exploatarea, dezvoltarea sistemelor de distribuţie, PRAM, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei. Deţine instalaţii electrice de distribuţie în zona de S-E a României, pe raza judeţului Prahova.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 1.920.284,511 MWh
Număr de consumatori: 352.204
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV 463,62 km
LEA/LES MT 3.359,74 km
LEA/LES JT 15.316,09 km
Staţii 110 kV 30 buc
Staţii MT 16 buc
Stații PT 2217 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Audiențe

Nr. crt. Nume și prenume Funcție Ziua de audiență Interval orar
1 VALENTIN DUMITRU DECULESCU DIRECTOR VINERI 11:00 – 12:30

Contact

Date de contact Sucursala Ploiești

Adresa: Ploiești, str. Mărășești, nr. 44, jud. Prahova

Telefon: 0244 405701

Fax: 0244 405704

E-mail: office.prahova@distributie-energie.ro