Istoric

Repere Cronologice în evoluția energetică a municipiului Târgu-Mureș:

·       1893 – Burger Adalbert instalează un mic grup electrogen, folosind energia electrică pentru a ilumina curtea fabricii de bere „Burger”, locul de organizare a unor serate muzicale cu dans și gazda fanfarei militare din localitate. Curtea berăriei este iluminată cu reflectoare cu arc electric

·       Pe 1 noiembrie 1898 începe funcționarea uzinei electrice din Târgu Mureș. Primele 4 lămpi electrice cu arc electric iluminează piața din centrul orașului

·       1907 – Primăria Municipiului Târgu Mureş preia uzina de producere a energiei electrice, sporindu-i capacitatea

·       1908 – Figurează ca instalate la persoane private 10.200 de becuri însumând 510 kW, iar lungimea reţelei electrice ajunge la aproximativ 10 km

·       1911 – Târgu Mureşul este alimentat cu energie electrică de la Uzina Electrică echipată cu două motoare de 300 CP, la care se adaugă, în 1913, încă un grup Diesel de 300 CP

·       1914 – se pune în funcțiune centrala hidroelectrică

·       1928 – se finalizează lucrările de extindere a uzinei electrice

·       Între 1930-1932, Societatea Electrică Transilvăneană pe Acțiuni (SETA) construiește linia de 60 kV Târnăveni-Mediaș-Sibiu, în scopul realizării unui minisistem energetic ardelean

·       1945 – se fac primele probe de funcționare ale primului grup de 1200 kVA

·     1962 – se înfiinţează IRE Mureş, care preia în exploatare toate instalaţiile de 35 – 220 kV de pe teritoriul judeţului Mureş

·       După 1989, operatorul de distribuție din județul Mureș funcţionează sub mai multe titulaturi: FRE Târgu-Mureş, EDEE Târgu Mureş, SD Târgu Mureş şi SDFEE Târgu Mureş.

·       2007 – Prin HGR nr. 675/2007 are loc reorganizarea prin divizare parțială a societaților comerciale de distribuție si furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând ființă trei societăți comerciale de distribuție a energiei electrice ce acoperă Transilvania și zona de nord a Munteniei

·       2014 Electrica şi filialele sale devine companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucureşti şi pe London Stock Exchange.

 

Date statistice

Energia electrică distribuită: 1.490.425 MWh
Număr de consumatori: 255.048
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV 717,81 km
LEA/LES MT 2306 km
LEA/LES JT 4719 km
Staţii 110 kV 18 buc
Staţii MT şi PT 2582 buc

Furnizori

Începând cu data de 1 iulie 2007 piața de energie electrică este deschisă pentru toate categoriile de consumatori, conform HG 638/20 iunie 2007.

http://www.anre.ro/documente.php?id=274

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa:

http://www.anre.ro/informatii.php?id=673

Audiențe

Nr. crt. Nume si prenume Functie Ziua de audienta Interval orar
1 Claudiu DAMIAN Director Luni 14:00 – 16:00

Contact

Date de contact Sucursala Mureș

Adresa: Târgu Mureș, str. Călărașilor nr.103, jud. Mureș

Telefon: 0265 205703

Fax: 0265 205704

E-mail: office.mures@distributie-energie.ro