Istoric

 • 1907 – ing. V. Delescu care a încheiat în anul 1907 un contract cu primaria oraşului pentru efectuarea unui studiu de producere şi distribuţie a energiei electrice în oraş. Acesta prevedea construirea unei centrale electrice de 170 CP, cu motoare Diesel şi o reţea de distribuţie în curent continuu la 220 V. Consiliul Tehnic Superior al Primăriei avizează favorabil proiectul de iluminat al oraşului.
 • În anul 1914, societatea “Electrica Cîmpina” are iniţiativa realizării unei legături regionale, prin construirea unei linii electrice aeriene de 105 km, cu uzina electrică a oraşului Câmpina.
 • În anul următor, 1915, se va face recepţia centralei electrice a Palatului Comunal, centrală care era amplasată la subsolul său şi alimentă instalaţia de iluminat interior.
 • 1923 – ing. Cristea Mateescu şi D. Stan propun construirea unei uzine electrice locale cu motoare cu combustie internă cu putere de 1000 CP şi cu posibilitatea de a o majora cu 500 CP după modele deja adoptate de alte mari oraşe din ţară.
  Ideea se materializează în 1926 când intră în funcţiune acestă uzină, echipată cu patru motoare cu combustie internă.
  Transportul energiei către cele patru posturi de transformare se facea prin linii subterane la tensiunea de 6000 V.
  Energia electrică era folosită exclusiv pentru utilizări casnice şi iluminatul public.
  Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor era facută de Societatea Comunală de Electricitate, înfiinţată în acest scop încă înainte de darea în funcţiune a uzinei electrice, prin Jurnalul Consiliului de Miniştri, hotărâre aparută în M.O. 265/1 dec. 1925.
  Uzina electrică dezafectată se află în incinta sucursalei noastre şi adăpostește o hală de reparaţii a transformatoarelor.
 • în anul 1928 va intra în funcţiune uzina electrică din Râmnicu Sărat de 1000 Cp care va funcţiona până în anul 1959;
 • se introduce iluminatul electric, în anul 1937, în localităţile Patârlagele şi Valea Viei;
 • în anul 1940 existau cca. 70 km de străzi electrificate şi urmau să se electrifice alţi 25 km; tot acum apar şi primele utilizări industriale ale energiei electrice;
 • prima staţie de 110 kV din judeţ este staţia Buzău-Nord pusă în funcţiune în 1958, alimentată din LEA 110 kV Focşani – Buzău.
 • “Intreprinderea de Rețele Electrice Buzău” a fost înfiinţată la 1 octombrie 1983, conform decretului 379/13.10.1983.
 • Prin HGR 1199/12.11.1990 fostul MEE se transformă în Regia Autonomă de Electricitate (RENEL), iar I.R.E. Buzău se transformă în Filiala de Rețele Electrice Buzău.
 • Începând cu anul 1998, ca urmare a HGR 365/3.07.1998 prin care R.E.N.E.L devine C.O.N.E.L., F.R.E. Buzău devine Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău.
 • În anul 2000, prin HG 627/2000 se desfiinţează C.O.N.E.L., iar SDFEE Buzău devine sucursală a S.C. Electrica SA.
 • Conform HGR 1342/2002 privind reorganizarea SC Electrica SA, începând cu data de 10.02.2002, devine Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Buzău – parte componentă a FDFEE “Electrica Muntenia Nord”.

Sucursala de Distribuţie Buzău are ca obiect principal de activitate distribuţia energiei electrice precum şi exploatarea, dezvoltarea sistemelor de distribuţie, PRAM, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei. Deţine instalaţii electrice de distribuţie în zona de S-E a României, pe raza judeţului Buzău.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 863.240,844 MWh
Număr de consumatori: 208.324
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV 285,28 km
LEA/LES MT 2.249,87 km
LEA/LES JT 9.199,63 km
Staţii 110 kV 16 buc
Staţii MT 2 buc
Stații PT 1402 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Audiențe

Nr. crt. Nume și prenume Funcție Ziua de audiență Interval orar
1 ARNO GABRIEL ALEXANIAN Director Marți 13:30 – 15:00

Contact

Date de contact Sucursala Buzău

Adresa: Buzău, str. Mareşal Averescu, nr.3, jud. Buzau

Telefon: 0238 405701

Fax: 0238 405704

E-mail: office.buzau@distributie-energie.ro