Istoric

Repere Cronologice în evoluția energetică a municipiului Brașov:

·     1896 – Se pun în funcțiune primele grupuri electrice, însumând 74 kW industriale, la fabrica de produse chimice din Brașov;

·     1898 – Se pune în funcțiune CET Homorod cu P=55 kW, pentru alimentarea cu energie electrică a întreruprinderii forestiere „Lomaș”;

·     1911 – Se pune în funcțiune primul grup de 230 CP la CHE Râșnov și prima LEA de 15 kV din zona Brașov care, plecând de la CHE Râșnov, va permite electrificarea localităților Cristian, Ghimbav, Stupini și Sânpetru;

·     1927 – Orașul Predeal este electrificat;

·     1929 – Se pune în funcțiune „Centrala de forță pentru industrie” (IKZ), fosta CET nr. 2 Brașov;

·     1931 – SETA electrifică primele localități de pe teritoriul fostului județ Făgăraș: Cincu, Cincșor și Voila;

·     1933 – Are loc prima grevă a consumatorilor de energie electrică din Făgăraș, împotriva creșterii tarifului pentru energia electrică, de la 8 la 15 lei/kWh;

·     1943-1944 – Se execută lucrările necesare pentru tratarea neutrului pe barele de 6 kV de la CET nr. 2 Brașov, prin transformatoare Bauch – premieră națională pentru acest nivel de tensiune;

·     1948 – Se înființează SRE Brașov;

·     1849 – SRE Brașov devine IRE Brașov;

·     1951 – Se înființează Dispeceratul Energetic IRE Brașov;

·     1969 – Se pun în funcțiune LEA 220 kV Sibiu-Brașov, gabarit 400 kV și Stația Brașov 220/110 kV;

·     1972 – La Zizin se pune în funcțiune prima linie electrică aeriană de joasă tensiune din țară construită cu conductoare torsadate;

·     26.10.1973 – Se sărbătorește pentru prima dată „Ziua Energeticianului”, statuată ca atare prin decretul nr. 507/1972;

·       După 1989, operatorul de distribuție din județul Brașov funcţionează sub mai multe titulaturi: IRE Brașov, FRE Brașov, FDTEE Brașov şi SDEE Brașov.

·       2007 – Prin HGR nr. 675/2007 are loc reorganizarea prin divizare parțială a societaților comerciale de distribuție si furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând ființă trei societăți comerciale de distribuție a energiei electrice ce acoperă Transilvania și zona de nord a Munteniei

·       2014 Electrica şi filialele sale devine companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucureşti şi pe London Stock Exchange.

 

 

 

Date statistice

Energia electrică distribuită: 1.881.116,697 MWh
Număr de consumatori: 285.852
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV 690,63 km
LEA/LES MT 3.216,73 km
LEA/LES JT 8.296,44 km
Staţii 110 kV 32 buc
Staţii MT 2 buc
Stații PT 2091 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Audiențe

Nr. crt. Nume și prenume Funcție Ziua de audiență Interval orar
1 DRAGOȘ PRECU Director Luni 12:00 – 14:00

Contact

Date de contact Sucursala Brașov

Adresa: Brașov, str. Pictor Luchian, nr. 25, jud. Brașov

Telefon: 0268 305701

Fax: 0268 475541

E-mail: office.brasov@distributie-energie.ro