Istoric

Istoria electrificării Brăilei începe la sfârşitul secolului al XIX- lea, perioadă de remarcabilă de dezvoltare economică pentru oraşul de la Dunăre.În anul 1880 are loc PIF CTE Fabrica de ciment – 720KW, pentru ca în 1883 să ia fiinţă la Brăila Societatea de Iluminat Electric, cu capital belgian.La 1900 funcţionează primele tramvaie electrice, iar la 1905 se aprind primele becuri electrice în reţeaua de iluminat public.Mai amintim în 1930 PIF primul grup de 3 MW la CTE Brăila şi între anii 1974 -1979 PIF staţiile de 220 KV şi 400 KV Lacul Sărat.

Societatea distribuitoare de energie electrică de pe teritoriul judeţului Brăila trece de-a lungul timpului prin numeroase transformări:

  • 1948 – Societatea regională de Electricitate Galaţi ce include Uzinele electrice Brăila.
  • 1949 – La Brăila funcţionează Sectorul de Reţele Electrice aparţinând tot de Galaţi.
  • 1968 – Ia fiinţă Întreprinderea de Reţele Galaţi cu Secţie de Distribuţie şi Furnizare la Brăila.
  • 1983 – Se înfiinţează IRE Brăila, întreprindere judeţeană de sine stătătoare, dar care nu gestiona reţelele de 110KV- 400KV din zonă.
  • 1990 – Prin HGR 1199.12.11.1990 fostul MEE se transformă in Regia Autonoma de Electricitate (RENEL), iar I.R.E. Brăila se transformă in Filiala de Reţele Electrice Brăila.
  • 1998 – Ca urmare a HGR 365/3.07.1998, prin care R.E.N.E.L. devine C.O.N.E.L., F.R.E. Brăila devine Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila.
  • 2002 – Ia fiinţă Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Nord, în componența căreia intra şi Sucursala de
    Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Brăila.

Sucursala de Distribuţie Brăila are ca obiect principal de activitate distribuţia energiei electrice precum şi exploatarea, dezvoltarea sistemelor de distribuţie, PRAM, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei. Deţine instalaţii electrice de distribuţie în zona de S-E a României, pe raza județului Brăila.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 605.350,647 MWh
Număr de consumatori: 146.823
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV 499.04 km
LEA/LES MT 3.235,80 km
LEA/LES JT 5.319,51 km
Staţii 110 kV 25 buc
Staţii MT 52 buc
Stații PT 1888 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Audiențe

Nr. crt. Nume și prenume Funcție Ziua de audiență Interval orar
1 ȘTEFAN RĂDULESCU Director Joi 10:00 – 12:00

Contact

Date de contact Sucursala Brăila

Adresa: Brăila, str. Plevna nr. 23, jud. Brăila

Telefon: 0239 605702

Fax: 0239 605704

E-mail: office.braila@distributie-energie.ro