Istoric

Istoria electrificării Brăilei începe la sfârşitul secolului al XIX- lea, perioadă de remarcabilă de dezvoltare economică pentru oraşul de la Dunăre.În anul 1880 are loc PIF CTE Fabrica de ciment – 720KW, pentru ca în 1883 să ia fiinţă la Brăila Societatea de Iluminat Electric, cu capital belgian.La 1900 funcţionează primele tramvaie electrice, iar la 1905 se aprind primele becuri electrice în reţeaua de iluminat public.Mai amintim în 1930 PIF primul grup de 3 MW la CTE Brăila şi între anii 1974 -1979 PIF staţiile de 220 KV şi 400 KV Lacul Sărat.

Societatea distribuitoare de energie electrică de pe teritoriul judeţului Brăila trece de-a lungul timpului prin numeroase transformări:

  • 1948 – Societatea regională de Electricitate Galaţi ce include Uzinele electrice Brăila.
  • 1949 – La Brăila funcţionează Sectorul de Reţele Electrice aparţinând tot de Galaţi.
  • 1968 – Ia fiinţă Întreprinderea de Reţele Galaţi cu Secţie de Distribuţie şi Furnizare la Brăila.
  • 1983 – Se înfiinţează IRE Brăila, întreprindere judeţeană de sine stătătoare, dar care nu gestiona reţelele de 110KV- 400KV din zonă.
  • 1990 – Prin HGR 1199.12.11.1990 fostul MEE se transformă in Regia Autonoma de Electricitate (RENEL), iar I.R.E. Brăila se transformă in Filiala de Reţele Electrice Brăila.
  • 1998 – Ca urmare a HGR 365/3.07.1998, prin care R.E.N.E.L. devine C.O.N.E.L., F.R.E. Brăila devine Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila.
  • 2002 – Ia fiinţă Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Nord, în componența căreia intra şi Sucursala de
    Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Brăila.

Sucursala de Distribuţie Brăila are ca obiect principal de activitate distribuţia energiei electrice precum şi exploatarea, dezvoltarea sistemelor de distribuţie, PRAM, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei. Deţine instalaţii electrice de distribuţie în zona de S-E a României, pe raza județului Brăila.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 537.422,383 MWh
Număr de consumatori: 146.279
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV 731,4 km
LEA/LES MT 3494 km
LEA/LES JT 5282,3 km
Staţii 110 kV 25 buc.
Staţii MT şi PT 2083 buc.

Furnizori

Începând cu data de 1 iulie 2007 piața de energie electrică este deschisă pentru toate categoriile de consumatori, conform HG 638/20 iunie 2007.

http://www.anre.ro/documente.php?id=274

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa:

http://www.anre.ro/informatii.php?id=673

Lista furnizorilor de ultimă opțiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2009 – 30 iunie 2010 este stabilit a prin Ordinul ANRE 61 / 2009

http://www.anre.ro/ordin.php?id=841

Audiențe

Nr. crt. Nume si prenume Functie Ziua de audienta Interval orar
1 Ștefan RĂDULESCU Director Joi 10:00 – 12:00
2 Cristian Doru MARIN Șef SSTR Luni 13:00 – 15:00

Contact

Date de contact Sucursala Brăila

Adresa: Brăila, str. Plevna nr. 23, jud. Brăila

Telefon: 0239 605702

Fax: 0239 605704

E-mail: office.braila@distributie-energie.ro