Istoric

Repere cronologice în evoluția energetică a municipiului Satu Mare

 • 1891 Se aprind pentru prima data becurile pentru iluminarea electrică a noului teatru din Satu Mare, precum si a centrului orașului, curentul electric fiind produs de un “grup” electrogen de 50 CP
 • 1906 Se pun bazele viitoarei “Uzinei Electrice Satu Mare” care, timp de aproape 30 de ani a asigurat curentul electric continuu de 110 V pentru nevoi casnice, precum si de 220 V pentru industrie si tramvai.
 • 1918 Existând deja peste 2700 de “abonați” casnici si 65 industriali, se pune problema extinderii capacitaților de producție.
 • 1927 Se inaugureaza noul sediu al “Uzinei Electrice Satu Mare” si se discută aspectul trecerii pe curentul alternativ, întrucât curentul continuu produs până acum începe sa devină o piedica în calea dezvoltării viitoare, astfel ca în anii 30 are loc reproiectarea întregii uzine.
 • 1941-1944 Anii celui de-al doilea Razboi Mondial găsesc la Satu Mare una dintre cele mai bine echipate uzine electrice, care însă la 22 octombrie 1944 devine victima razboiului, fiind distrusă aproape complet.
 • 1948 Prin decizia nr. 7359/6 august 1948 a Ministerului Industriei se înființeaza Sectorul Electroenergetic Satu Mare, prin reorganizarea Regiei Mixte de Electricitate Cluj, care se transformă în Societatea Regională de Electricitate Cluj (cu sectoare în zona actualelor județe: Cluj, Bistrița, Sălaj, Satu Mare, Maramures si Bihor), inclus pe plan local la Întreprinderea Comunală.
 • 1960 Satu Mare este conectat la Sistemul Energetic Național, moment din care agregatele de la Uzina Electrica Satu Mare primesc un rol secundar.
 • 1963 În baza HCM 62/1963 IRE Baia Mare se reorganizeaza si preia de la Întreprinderea Comunală Satu Mare activițățile energetice și de C+M (de profil) și se înființeaza cu această dată și “Exploatarea Electroenergetică Satu Mare”.
 • 1968 De la 2 ianuarie, potrivit Legii nr. 2/1968 privind reorganizarea teritorială a României, IRE Maramureș Baia Mare are în subordine și “Exploatarea Electroenergetic Satu Mare”.
 • 1973 În temeiul HCM 367/1973 IRE Maramureș se reorganizează si se înfiintează Secția de Distribuție a Energiei Electrice (S.D.E.E.) Satu Mare, cu autonomie limitată.
 • 1975 Are loc demontarea utilajelor si demolarea cladirilor fostei Uzine Electrice Satu Mare.
 • 1983 În baza decretului Consiliului de Stat 379/13 octombrie 1983, IRE Maramureș se reorganizează si se despart din ea subunitățile de profil din județele Sălaj si Satu Mare. Astfel se înființeaza I.E.I.R.I.E.D.E.E.T. Satu Mare cu specificarea ca instalațiile de înaltă tensiune ramân în gestiunea I.R.E. Maramureș Baia Mare.
 • 1990 Potrivit HGR 1195/1990 se schimba denumirea unitatii din I.E.I.R.I.E.D.E.E.T. în I.R.E. Satu Mare. În baza HGR 1999/1990 se înființeaza Regia Autonoma de Electricitate (RENEL) Bucuresti – Filiala de Rețele Electrice Satu Mare, cu autonomie limitată.
 • 2001 Prin HG nr. 1342/27.12.2001 privind reorganizarea SC Electrica SA s-a înfiintat Filiala Transilvania Nord, cu sediul la Cluj, în componența căreia intra 6 sucursale de distribuție: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.
 • 2007 Prin HGR nr. 675/09.07.2007 are loc reorganizarea prin divizare parțială a societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând ființă SC Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, în componența căreia intra 6 sucursale de distribuție a energiei electrice: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.
 • 2014 Începând cu data de 04 iulie 2014, în urma derulării unei oferte publice de acţiuni nou emise finalizată cu succes, Electrica şi filialele sale, prin urmare şi Filiala Electrica Distribuție Transilvania Nord, a devenit companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate atât pe Bursa de Valori Bucureşti, cât şi pe London Stock Exchange.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 604.328,989 MWh
Număr de consumatori: 159.516

Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV 208,89 km
LEA/LES MT 2.264,71 km
LEA/LES JT 6.158,72km
Staţii 110 kV 9 buc
Staţii MT 2 buc
Stații PT 911 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Audiențe

Nr. crt. Nume și prenume Funcție Ziua de audiență Interval orar
1 SERGIU IONUȚ SĂSĂRAN Director JOI 14:00 – 15:00

Contact

Date de contact Sucursala Satu Mare:

Adresa: Satu Mare, str. Mircea cel Batrân, nr. 10, jud. Satu Mare

Telefon: 0261 805702

Fax:0261 805704

E-mail: office.satumare@distributie-energie.ro