Istoric

Repere cronologice în evoluția energetică a municipiului Oradea:

 • 1903 17 decembrie este data punerii în funcțiune a Uzinei Electrice din Oradea de catre firma Ganz.
 • 1912 Are loc punerea în funcțiune a grupului Turbo Alternator de 2200 CP, prima turbină pe aburi montată în centrala, cuplat cu un generator Ganz de 3 kV, 42 Hz, 2200 kVA. Tot atunci se mai monteaza un grup “unformer” de 270 CP pentru tramvaie.
 • 1934 Lămpile cu arc sunt scoase din instalații, în rețea rămânând doar becuri incandescente.
 • 1948 Înființarea unei fabrici de contoare în clădirea de pe strada D. Cantemir. Ea va produce cca. 5000 de contoare si mai apoi piese de schimb pentru “Electrobanat” Timișoara, pâna în anul 1961.
 • 1954 Pornește hidrocentrala Aștileu prin interconectarea cu Uzina Electrica Oradea ia ființă un sistem energetic local, cu o putere instalată totală de 15 MVA.
 • 1960 Sistemul din zona Vascău se leagă de cel din Oradea prin linia de 110 kW, făcându-se astfel legarea Sistemului Oradea la Sistemul Energetic National.
 • 1965 S-a realizat linia de 220 kW (construită la 400 de kV) Roșiori-Oradea Sud.
 • 1966 Se pune în funcțiune CET I cu cele două grupuri.
 • 1971 Are loc punerea în functiune a statiei Oradea Sud de 110 kV.
 • 1985 Se pune în funcțiune CHC Remeți cu 100 MW.
 • 1986 Are loc punerea în funcțiune a primului sistem de tip SCADA.
 • 1987 Se realizeaza CET II, se pune în funcțiune grupul de 50 MW.
 • 2001 Are loc interconectarea în Sistemul Național de Comunicații prin fibră optică. Societatea este certificată ISO 9001. Prin HG nr. 1342/27.12.2001 privind reorganizarea SC Electrica SA s-a înființat filiala Transilvania Nord, cu sediul la Cluj, în componența căreia intră 6 sucursale de distribuție: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrita.
 • 2007 Prin HGR nr. 675/09.07.2007 are loc reorganizarea prin divizare partiala a societatilor comerciale de distributie si furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând fiinta SC Electrica Distributie Transilvania Nord SA, în componenta careia intra 6 sucursale de distributie: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalau, Bistrița.
 • 2014 Începând cu data de 04 iulie 2014, în urma derulării unei oferte publice de acţiuni nou emise finalizată cu succes, Electrica şi filialele sale, prin urmare şi Filiala Electrica Distribuție Transilvania Nord, a devenit companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate atât pe Bursa de Valori Bucureşti, cât şi pe London Stock Exchange.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 1.489.317,430 MWh
Număr de consumatori: 294.502

Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV 596,73 km
LEA/LES MT 3.841,58 km
LEA/LES JT 11.871,02 km
Staţii 110 kV 26 buc
Staţii MT 14 buc
Stații PT 2386 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Audiențe

Nr. crt. Nume și prenume Funcție Ziua de audiență Interval orar
1 ADRIAN SAMUEL ȚAP Director Luni 12:00 – 13:00

Contact

Date de contact Sucursala Oradea:

Adresa: Oradea, str. Griviţei, nr. 32, jud. Bihor

Telefon: 0259 405702

Fax: 0259 405704

E-mail: office.bihor@distributie-energie.ro