Istoric

 • 1906 – Prima atestare a unor activități în județul Harghita: o diplomă a unui electrician autorizat pentru lucrări la joasă tensiune;
 • Sfârșitul ultimului deceniu al sec. XIX, începutul sec. XX – se montează primele generatoare de curent la fabricile de cherestea. Din aceste generatoare se alimentează, mai apoi, casele din jurudl fabricilor și iluminatul public stradal, la tensiunea de 110V și 220V;
 • 1939 – Se construiește prima linie electrică de 22 kV, pe stâlpi de lemn, cu o lungime de 200 km, alimentată din Miercurea-Ciuc din generatoare acționate de motoare Diesel;
 • 1954 – Se construiește LEA 35 kV Bicaz – Gheorgheni, cu stația 35/15/6 kV Gheorgheni;
 • 1958 – Se construiește LEA 35 kV Bălan – Miercurea-Ciuc;
 • 1951-1960 – Conform planului de electrificare pentru această perioadă, se construiesc Termocentrala Fântânele și Hidocentrala Stejaru – Bicaz, care vor avea un rol hotărâtor în dezvoltarea rețelelor electrice din zonă;
 • 1962 – se înființează Întreprinderile de electicitate cu acoperire regională în județul Harghita, funcționând cu câte o secție la Odorheiu-Secuiesc, care a aparținut de Târgu Mureș, respectiv o secție la Gheorgheni, care a aparținut de Bacău;
 • 1969 – se pune în funcțiune Stația 110/35/20 kV Gheorgheni, cu LEA 110 kV Miercurea-Ciuc – Gheorgheni, în lungime de 51 km;
 • După 1989, operatorul de distribuție din județul Harghita funcţionează sub mai multe titulaturi: SDFEE Miercurea Ciuc, SDEE Harghita;
 • 2007 – Prin HGR nr. 675/2007 are loc reorganizarea prin divizare parțială a societaților comerciale de distribuție si furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând ființă trei societăți comerciale de distribuție a energiei electrice ce acoperă Transilvania și zona de nord a Munteniei
 • 2014 Electrica şi filialele sale devine companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucureşti şi pe London Stock Exchange.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 510.264 MWh
Număr de consumatori: 151.406
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV 533 km
LEA/LES MT 1757 km
LEA/LES JT 2593 km
Staţii 110 kV 13 buc
Staţii MT şi PT 1096 buc

Furnizori

Începând cu data de 1 iulie 2007 piața de energie electrică este deschisă pentru toate categoriile de consumatori, conform HG 638/20 iunie 2007.

http://www.anre.ro/documente.php?id=274

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa:

http://www.anre.ro/informatii.php?id=673

Audiențe

Nr. crt. Nume si prenume Functie Ziua de audienta Interval orar
1 Csaba JOZSA Director Luni 12:00 – 14:00

Contact

Date de contact Sucursala Harghita

Adresa: Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr. 1, jud. Harghita

Telefon: 0266 305999      

   Fax: 0266 371975

E-mail: office.harghita@distributie-energie.ro