Istoric

 • 1906 – Prima atestare a unor activități în județul Harghita: o diplomă a unui electrician autorizat pentru lucrări la joasă tensiune;
 • Sfârșitul ultimului deceniu al sec. XIX, începutul sec. XX – se montează primele generatoare de curent la fabricile de cherestea. Din aceste generatoare se alimentează, mai apoi, casele din jurudl fabricilor și iluminatul public stradal, la tensiunea de 110V și 220V;
 • 1939 – Se construiește prima linie electrică de 22 kV, pe stâlpi de lemn, cu o lungime de 200 km, alimentată din Miercurea-Ciuc din generatoare acționate de motoare Diesel;
 • 1954 – Se construiește LEA 35 kV Bicaz – Gheorgheni, cu stația 35/15/6 kV Gheorgheni;
 • 1958 – Se construiește LEA 35 kV Bălan – Miercurea-Ciuc;
 • 1951-1960 – Conform planului de electrificare pentru această perioadă, se construiesc Termocentrala Fântânele și Hidocentrala Stejaru – Bicaz, care vor avea un rol hotărâtor în dezvoltarea rețelelor electrice din zonă;
 • 1962 – se înființează Întreprinderile de electicitate cu acoperire regională în județul Harghita, funcționând cu câte o secție la Odorheiu-Secuiesc, care a aparținut de Târgu Mureș, respectiv o secție la Gheorgheni, care a aparținut de Bacău;
 • 1969 – se pune în funcțiune Stația 110/35/20 kV Gheorgheni, cu LEA 110 kV Miercurea-Ciuc – Gheorgheni, în lungime de 51 km;
 • După 1989, operatorul de distribuție din județul Harghita funcţionează sub mai multe titulaturi: SDFEE Miercurea Ciuc, SDEE Harghita;
 • 2007 – Prin HGR nr. 675/2007 are loc reorganizarea prin divizare parțială a societaților comerciale de distribuție si furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând ființă trei societăți comerciale de distribuție a energiei electrice ce acoperă Transilvania și zona de nord a Munteniei
 • 2014 Electrica şi filialele sale devine companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucureşti şi pe London Stock Exchange.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 510.264 MWh
Număr de consumatori: 151.406
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV 533 km
LEA/LES MT 1757 km
LEA/LES JT 2593 km
Staţii 110 kV 13 buc
Staţii MT şi PT 1096 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Audiențe

Nr. crt. Nume si prenume Functie Ziua de audienta Interval orar
1  Árpád BIRÓ Director Luni 12:00 – 14:00

Contact

Date de contact Sucursala Harghita

Adresa: Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr. 1, jud. Harghita

Telefon: 0266 205999      

   Fax: 0266 371975

E-mail: office.harghita@distributie-energie.ro