Istoric

În ciuda aparenţei sale liniştite, Focşanii – oraş prin excelenţă negustoresc – a trăit cu intensitate frământările politice de la jumătatea veacului al XIX-lea. La acea epocă, focşănenii au constituit un veritabil puls al arterei Milcovului, semnalând gradul de continuă intensificare a dorinţei de unitate a românilor.
Despărţit în două – Focşanii Moldovei şi Focşanii Munteni – de un braţ al Milcovului, oraşul întruchipa, în acea vreme, situaţia celor două ţări vecine şi surori.
Desfiinţarea hotarului de la Focşani echivala cu Unirea celor două Principate şi crea premisele punerii temeliei statului naţional unitar român.
Însăşi Revoluţia de la 1848 a îmbrăcat la Focşani un dublu aspect, determinat de mersul ei în cele două ţări române cărora le aparţineau oraşul, încât exprimarea tendinţei de unitate naţională a îmbrăcat forme concrete, izvorâte din convingerea fermă că locuitorii din dreapta şi din stânga Milcovului sunt fraţi şi alcătuiesc unul şi acelaşi popor.Societatea distribuitoare de energie electrică de pe teritoriul județului Focșani trece de-a lungul timpului prin numeroase transformări:

  • La 1 martie 1963, Direcţia Energiei Electrice preia toate instalaţiile electrice din exploatarea Sfaturilor Populare Regionale, înfiinţîndu-se Întreprinderea Regională de electricitate Galaţi, din care făcea parte şi zona Focşanului.
  • Anul 1968 reprezintă un nou moment important deoarece fostele Întreprinderi Regionale se transformă în Întreprinderi de Reţele Electrice.
  • În anul 1971, instalaţiile din zona Vrancea sunt preluate de IRE Bacău.
  • În anul 1983 se înfiinţează IRE Focşani, întreprindere judeţeană de sine stătătoare, dar care nu gestiona reţelele de 110KV- 400KV din zonă.
  • Prin HGR 1199/12.11.1990 fostul MEE se transformă în Regia Autonomă de Electricitate (RENEL), iar I.R.E. Focşani se transforma în Filiala de Rețele Electrice Focşani.
  • Începând cu anul 1998, ca urmare a HGR 365/3.07.1998, prin care R.E.N.E.L devine C.O.N.E.L., F.R.E. Focşani devine Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Focşani. În anul 2000, prin HG 627/2000 se desfiinţează C.O.N.E.L., iar SDFEE Focşani devine sucursală a S.C. Electrica SA.
  • Conform HGR 1342/2002 privind reorganizarea SC ELECTRICA SA, începând cu data de 10.02.2002, Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Focşani devine  parte componentă a FDFEE “ELECTRICA MUNTENIA NORD”.

Sucursala de Distribuţie Focșani are ca obiect principal de activitate distribuţia energiei electrice, precum şi exploatarea, dezvoltarea sistemelor de distribuţie, PRAM, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei. Deţine instalaţii electrice de distribuţie în zona de S-E a României, pe raza judeţului Vrancea.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 522.391,583 MWh
Număr de consumatori: 164.004
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV 208 km
LEA/LES MT 2097,2 km
LEA/LES JT 6349,6 km
Staţii 110 kV 9 buc.
Staţii MT şi PT 1304 buc.

Furnizori

Începând cu data de 1 iulie 2007 piața de energie electrică este deschisă pentru toate categoriile de consumatori, conform HG 638/20 iunie 2007.

http://www.anre.ro/documente.php?id=274

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa:

http://www.anre.ro/informatii.php?id=673

Audiențe

Nr. crt. Nume si prenume Functie Ziua de audienta Interval orar
1 Petrică IONIȚĂ Director Miercuri 10:00 – 11:00

Contact

Date de contact Sucursala Focșani

Adresa: Focșani, Bdul. Independenței, nr. 2, jud. Vrancea

Telefon: 0237 205701

Fax: 0237 205704

E-mail: office.vrancea@distributie-energie.ro