Istoric

Repere Cronologice în evoluția energetică a municipiului Cluj-Napoca

 • 1826 Introducerea iluminatului public cu lămpi de petrol.
 • 1871 Înlocuirea iluminatului public, de pe lămpi de petrol pe gaz lampant.
 • 1904 5 iulie este data de “naștere” a Uzinei Electrice Cluj.
 • 1906 La 15.07.1906 s-a pus în functiune Centrala Hidroelectrica Somesul Rece.
 • 1912 Se pune în funcțiune Uzina Termica Cluj.
 • 1923 Uzinele electrice devin regie proprie a Primăriei.
 • 1929 La 28.10.1929 se înființeaza Regia Mixtă formată din Electrobel Bruxelles, Minele de Carbuni din Ardeal si Primăria Cluj-Napoca.
 • 1946 Se înființeaza la 10.08.1946 Societatea Regională de Electricitate Cluj, care preia 20 de uzine electrice situate în 8 județe din nordul tarii.
 • 1947 Societatea de Electricitate Cluj devine Întreprinderea Regională de Electricitate Cluj.
 • 1974 O data cu intrarea în funcțiune a Centralei Hidroelectrice Tarnița, Centrala Hidroelectrică Someșul Rece își înceteaza practic activitatea (râul Someșul Rece fiind deviat subteran spre Someșul Cald).
 • 1991 Ca urmare a desființării MEE si înființării Regiei Naționale de Electricitate – RENEL, IRE Cluj îsi schimba denumirea în Filiala de Rețele Electrice Cluj.
 • 1993 Începe un amplu program de modernizare a iluminatului în municipiul Cluj-Napoca, prin aducerea acestuia la standarde europene.
 • 1997 Filiala de Retele Electrice Cluj devine Filiala de Transport si Distribuție a Energiei Electrice Cluj.
 • 1998 Ca urmare a restructurării survenite prin aplicarea HG 365/03.07.1998 se înființeaza Compania Natională de Electricitate (CONEL). FTDEE Cluj se desparte în doua unitați distincte:
  • Sucursala Transport Dispecer Cluj, cu rol de: exploatare si mentenanță a rețelelor 220 – 400 kW pe teritoriul judetelor Cluj, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Mureș, Harghita, Maramureș; transportul energiei electrice de la producător la distribuitor.
  • Sucursala de distribuție Cluj, cu rol de: exploatare si mentenanță a instalațiilor electrice de 110 kW, medie tensiune si joasă tensiune pe raza județului Cluj; distribuție si furnizare a energiei electrice; contractare, facturare si încasare a energiei electrice.
 • 2001 Prin hotărârea AGA din 06.06.2001, în 1 august s-a înființat sucursala Transilvania Nord, cu sediul în Cluj, în componența căreia intră 6 exploatari de distribuție: Exploatarea Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița. Prin HG nr. 1342/27.12.2001 privind reorganizarea SC Electrica SA s-a înființat Filiala Transilvania Nord, cu sediul la Cluj, în componența căreia intra 6 sucursale de distribuție si furnizare: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.
 • 2007 Prin HGR nr. 675/09.07.2007 are loc reorganizarea prin divizare parțială a societaților comerciale de distribuție si furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând ființă SC Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, în componența căreia intră 6 sucursale de distribuție a energiei electrice: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.
 • 2014 Începând cu data de 04 iulie 2014, în urma derulării unei oferte publice de acţiuni nou emise finalizată cu succes, Electrica şi filialele sale, prin urmare şi Filiala Electrica Distribuție Transilvania Nord, a devenit companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate atât pe Bursa de Valori Bucureşti, cât şi pe London Stock Exchange.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 1.742.059,259 MWh
Număr de consumatori: 417.303
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV 570.83 km
LEA/LES MT 4.219,69 km
LEA/LES JT 13.407,92 km
Staţii 110 kV 23 buc
Staţii MT 7 buc
Staţii PT 2359 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Audiențe

Nr. crt. Nume și prenume Funcție Ziua de audiență Interval orar
1 OVIDIU POPESCU Director Marți 13:00 – 15:00

Contact

Date de contact Sucursala Cluj-Napoca:

Adresa: Cluj-Napoca, str. Taberei, nr. 20, jud. Cluj

Telefon: 0264 205702

Fax: 0264 205704

E-mail: office.cluj@distributie-energie.ro