Istoric

Repere cronologice în evoluția energetică a municipiului Bistrita:

 • 1913 Prima proba de iluminare a orașului Bistrița, prin construirea uzinei electrice proprii. Începutul fiind făcut, s-au continuat lucrările de finalizare a montării și punerii în funcțiune a instalațiilor de la uzina electrica, precum si de introducere a iluminatului public în oras. În anii următori a început construcția de uzine electrice în alte 6 comune ale județului.
 • 1927 Introducerea iluminatului electric în orașul Năsăud, de către Școala Normală de Baieți.
 • 1944 Odată cu retragerea trupelor germano-maghiare, uzina electrică, alături de alte obiective strategice din oraș, a fost aruncată în aer si distrusa în proporție de 95%. Totuși, la 20 octombrie 1944, s-a reușit alimentarea cu energie electrica a instalațiilor publice în funcțiune și a spitalelor militare și au început lucrările de reconstrucție a uzinei electrice.
 • 1948 Ia ființa pe lângă Primaria Bistrița întreprinderea comunală care se va ocupa de producerea si distribuția energiei electrice, distribuirea apei potabile, canalizare si salubritate. A fost montat si pus în funcțiune un grup de 80 CP pe motorină în localitatea Beclean.
 • 1951 A luat ființă Întreprinderea Regională de apă și electricitate, având în subordine si centralele electrice din județ.
 • 1952 A fost anul în care s-au facut marea majoritate a electrificărilor rurale, o data cu construirea liniilor de medie tensiune.
 • 1961 Se înființeaza la Bistrița Secția de Electricitate subordonată IRE Cluj, care v-a avea atribuții exclusive referitoare la producerea si distribuția energiei electrice.
 • 1963 A fost construită prima linie de 110 kV pe traseul Dej-Bistrița si au fost începute lucrările la stația de 110 kV Bistrița, care a fost pusă în funcțiune un an mai târziu. Pentru alimentarea cu energie electrică a zonei Năsăudului au fost construite în anul 1973 liniile de 110 kV Bistrița-Năsăud si Năsăud-Rodna, precum si stația 110/20 kV Năsăud.
 • 1967 S-a pus în funcțiune stația 110/20 kV Rodna, asigurându-se astfel cererile tot mai mari de energie din bazinul minier al Rodnei.
 • 1976 Apariția unor mari consumatori de energie electrică la Beclean a impus construirea liniei de 110 kV Dej-Beclean și a stației de 110/20 kV Beclean. În același an a fost construită linia de 110 kV Beclean-Bistrița, stația de 110/20 kV Bistrița Vest (Viișoara), iar stația Bistrița a fost amplificată de la 2×25 MVA la 25+40 MVA.
 • 1979 A fost construită linia de 110 kV Bistrița-Prundu Bârgăului.
 • 1983 Secția de distribuție a energiei electrice Bistrița, care era subordonată IRE Cluj va deveni întreprindere de sine stătătoare cu denumirea de Întreprinderea de Rețele Electrice Bistrița.
 • 1985 IRE Bistrița va prelua Centrala Termica de zona din municipiul Bistrița cu activitatea de producere si transport a energiei termice pentru întreg municipiul.
 • 1990 Se înființează Regia Națională de Electricitate RENEL. IRE Bistrița devine Filiala de Retele Electrice (F.R.E.) Bistrița.
 • 1998 RENEL se reorganizează, înființându-se Compania Natională de Electricitate CONEL. Astfel, F.R.E. Bistrița devine Sucursala de Distribuție (S.D.) în cadrul Filialei Electrica SA București, cu activitate de distribuție si furnizare a energiei electrice pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud.
 • 2001 Prin HG nr. 1342/27.12.2001 privind reorganizarea SC Electrica SA s-a înființat Filiala Transilvania Nord, cu sediul la Cluj în componența căreia intra 6 sucursale de distribuție: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.
 • 2007 Prin HGR nr. 675/09.07.2007 are loc reorganizarea prin divizarea parțială a societăților comerciale de distribuție si furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând ființă SC Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, în componența căreia intră 6 sucursale de distribuție a energiei electrice: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.
 • 2014 Începând cu data de 04 iulie 2014, în urma derulării unei oferte publice de acţiuni nou emise finalizată cu succes, Electrica şi filialele sale, prin urmare şi Filiala Electrica Distribuție Transilvania Nord, a devenit companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate atât pe Bursa de Valori Bucureşti, cât şi pe London Stock Exchange.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 516.522,155 MWh
Număr de consumatori: 133.930

Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV 281.22 km
LEA/LES MT 1.527,36 km
LEA/LES JT 6.121,07 km
Staţii 110 kV 9 buc
Staţii MT 2 buc
Stații PT 956 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Audiențe

Nr. crt. Nume si prenume Functie Ziua de audienta Interval orar
1 DAN VASILE POP Director Marți 13:00 – 15:00

Contact

Date de contact Sucursala Bistrița:

Adresa: Bistrița, str. Vasile Conta, nr. 11, jud. Bistrița-Năsăud

Telefon: 0263 205702

Fax: 0263 205704

E-mail: office.bistrita@distributie-energie.ro