Istoric

Repere cronologice în evoluția energetică a municipiului Baia Mare:

 • 1891 Punerea în functiune a primei centrale Diesel cu doua grupuri, cu scop industrial, care a aparținut minei Valea Rosie. De aici s-au eliminat la început si primii consumatori casnic-edilitari, în centrul vechi al orasului Baia Mare si lânga mina Valea Rosie.
 • 1928 Uzina de produse chimice “Phoenix” construiește o centrală electrică.
 • 1948 Se înființeaza SRE (Societatea Regională de Electricitate) Cluj, formată din uzinele din nordul Ardealului, cu sectoare la Cluj, Turda, Dej, Simleul Silvaniei si Baia Mare. În 08.07.1950 secția a V-a Baia Mare trece în cadrul Combinatului Minier Baia Mare.
 • 1950 Începe construcția centralei Diesel Electrice Uzina Noua din Baia Mare.
 • 1956 Începe construcția rețelei de 35 kV în bazinul minier Baia Mare.
 • 1959 Prima LEA de 110 kV din zona Baia Mare.
 • 1960 Prin Hotarârea Consiliului de Miniștri (HCM) nr. 179/1960 a luat ființă Întreprinderea de Rețele Electrice (IRE) Baia Mare, din nucleul exploatării electrice din cadrul Combinatului Minier Baia Mare.
 • 1990 Prin Hotarârea de Guvern HGR nr. 1199/1990 se înființeaza Regia Natională de Electricitate (RENEL). Întreprinderea devine Filiala de Retele Electrice (FRE) Baia Mare, cu zona de activitate pe teritoriul judetelor Maramureș, Sălaj si Satu Mare.
 • 1998 Separarea activitații de transport (rețelele de 220 si 400 kV) de cea de distribuție (retelele de 0,4 – 110 kV). FRE se transformă în Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Baia Mare (FDEE) cu activitate de distribuție a energiei electrice în judetul Maramureș. Întreprinderea devine Sucursala de Distribuție (SD) în cadrul Electrica SA București, cu activitate de distribuție a energiei electrice în județul Maramureș.
 • 2001 Prin HG nr. 1342/27.12.2001 privind reorganizarea SC Electrica SA s-a înființat Filiala Transilvania Nord cu sediul la Cluj, în componența căreia intra 6 sucursale de distribuție: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău si Bistrița.
 • 2007 Prin HGR nr. 675/09.07.2007 are loc reorganizarea prin divizare parțiala a societaților comerciale de distribuție si furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând ființă SC Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, în componența căreia intră 6 sucursale de distribuție a energiei electrice: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău si Bistrița.
 • 2014 Începând cu data de 04 iulie 2014, în urma derulării unei oferte publice de acţiuni nou emise finalizată cu succes, Electrica şi filialele sale, prin urmare şi Filiala Electrica Distribuție Transilvania Nord, a devenit companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate atât pe Bursa de Valori Bucureşti, cât şi pe London Stock Exchange.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 797.565,017 MWh
Număr de consumatori: 222.514

Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV 433.10 km
LEA/LES MT 2.563,37 km
LEA/LES JT 9.919,03 km
Staţii 110 kV 19 buc
Staţii MT 4 buc
Stații PT 1831 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Audiențe

Nr. crt. Nume și prenume Funcție Ziua de audiență Interval orar
1 FLORIN VASILE NECHITA Director Marți 10:00 – 13:00

Notă : programările se fac personal la secretariatul sucursalei sau la telefon 0262 / 205 702; fax: 0262 / 205 704

Contact

Date de contact Sucursala Baia Mare:

Adresa: Baia Mare, str. Victoriei, nr.64, jud. Maramureș

Telefon: 0262 205702

Fax: 0262 205704

E-mail: office.maramures@distributie-energie.ro