Comunicat

DEER continuă verificările pentru combaterea consumului fraudulos de energie electrică în județul Mureș

În data de 17.02.2021, echipele Departamentului de Investigații Energetice din cadrul DEER, împreună cu echipe de electricieni din cadrul Sucursalei Mureș, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Mureș și Inspectoratul Județean de Jandarmerie Mureș au organizat o acțiune de verificare a instalațiilor de alimentare cu energie electrică a utilizatorilor din localitatea Cuieșd, din județul Mureș. Scopul acțiunii a fost de prevenire și combatere a sustragerilor de energie electrică.

Din totalul instalațiilor verificate au fost identificate 3 locuri cu consum neautorizat de energie electrică, prin intervenții artizanale asupra echipamentelor electroenergetice.

Aceste branșamente neconforme implică un risc major pentru populația din zonă, pot crea perturbaţii în reţeaua de alimentare cu energie electrică sau pot provoca electrocutări ori incendii.

Potrivit prevederilor Art. 92 alin. (1) şi alin. (2) din Legea 123/2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale: „Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcţionării echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate ori modificarea fără drept a componentelor instalaţiilor energetice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.” De asemenea, potrivit alin. (4), chiar şi tentativa la infracţiunile menţionate se pedepseşte.

 

Serviciul PR & Comunicare DEER TS, 17.02.2021