Distribuție Energie Electrică Romania S.A., Sucursala Satu Mare

cu sediul pe str. Mircea cel Bătrân, nr. 10, jud. Satu Mare, titular al proiectului:

EXTINDERE REŢEA ELECTRICĂ DE DISTRIBUŢIE ÎN LOCALITATEA NEGREȘTI OAȘ, STR. LIVEZILOR –LOT2,

 propus a fi amplasat în localitatea NEGREȘTI OAȘ, str. LIVEZILOR, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului, pe pagina de internet a APM Satu Mare.