Distribuție Energie Electrică Romania –  Sucursala Satu Mare,

titular al proiectului:

“Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Adrian – Bodonyi Tibor”

propus a fi amplasat în loc. Adrian, nr. CF 100356, jud. Satu Mare, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare și a evaluării adecvate de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a evaluării adecvate pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Satu Mare.