Distribuție Energie Electrică Romania-Sucursala Satu Mare,

Titular al proiectului:

Lucrări pentru îmbunătățire nivele de tensiune (trifazare rețea în amonte) zona PTA4519 Rătești,

propus a fi amplasat în intravilanul localității Rătești, str. DN 19A și DJ193A anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Satu Mare.