Distribuție Energie Electrică Romania

Sucursala Satu Mare

Titular al proiectului:

Lucrări de întreținere a rețelelor electrice în amonte de punctul de racordare – lucrări pentru îmbunătățire niveluri de tensiune – trifazare rețea în amonte – zona PTA 4833 Micula Nouă,

 propus a fi amplasat în localitatea Micula, str. Olt, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Satu Mare.