Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare,

 Titular al proiectului:

Extindere RED Halmeu, str. Târgului

 propus a fi amplasat în intravilanul localității, Halmeu, str. Târgului, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30, vineri, între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Satu Mare.