Distribuție Energie Electrică Romania –

Sucursala Satu Mare,

 

cu sediul în str. Mircea cel Bătrân, nr. 10, jud. Satu Mare, titular al proiectului:

Descentralizare RED prin injecție de putere în LEA 0,4 kV în localitatea Căpleni zona PTA 2432,

propus a fi amplasat în loc. Căpleni, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri, între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Satu Mare.