Distribuție Energie Electrică Romania SA – Sucursala Satu Mare,

cu sediul în str. Mircea cel Bătrân, nr. 10, jud. Satu Mare, titular al proiectului:

Racordare la rețeaua electrică – Dezvoltarea exploatației deținută de Coza Florin PFA,

 

propus a fi amplasat în loc. Bârsău de Sus, nr. 502, jud. Satu Mare, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri, între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmsm.anpm.ro

Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Satu Mare.