Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare,

titular al proiectului:

Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Atea, nr. 12A pentru comuna Dorolț,

propus a fi amplasat în localitatea Atea, nr. 12A, comuna Dorolț, jud. Satu Mare anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8.00–16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmsm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Satu Mare.