Distribuție Energie Electrică Romania,

 

cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 28A, jud. Cluj, titular al proiectului:

“Extindere rețea de distribuție energie electrică în com. Valea Ierii, zona Composesorat Muntele Băișorii”

propus a fi realizat în com. Valea Ierii, sat Valea Ierii, zona Composesorat FN și com. Băișoara, sat Muntele Băișorii FN, jud. Cluj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evalure a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul “Extindere rețea de distribuție energie electrică în com. Valea Ierii, zona Composesorat Muntele Băișorii” propus a fi realizat în com. Valea Ierii, sat Valea Ierii, zona Composesorat FN și com. Băișoara, sat Muntele Băișorii FN, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99 în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.