DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA

SUCURSALA SATU MARE

cu sediul în Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, Nr. 10, Jud. Satu Mare, titular al proiectului:

”Alimentare cu energie electrică spălătorie auto P cu autoservire în loc. Tășnad pentru WALTI VGA SRL str. Tudor Vladimirescu FN.”,

propus a fi amplasat în loc. Tășnad,  str. Tudor Vladimirescu, FN, Jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din Mun. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, jud. Satu Mare, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri, între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresa de internet http://apmsm.anpm.ro

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.