Distribuție Energie Electrică Romania

Sucursala Galați,

cu sediul în Galați, Str. Nicolae Bălcescu, nr.35A, Jud.Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul:

„Obținere autorizație de construire pentru “Deviere instalații existente afectate de obiectivul service auto și spațiu logistică(depozitare) aparținând CLM TRANS SRL”,

anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare asupra mediului, pentru proiectul „Obținere autorizație de construire pentru “Deviere instalații existente afectate de obiectivul service auto și spațiu logistică(depozitare) aparținând CLM TRANS SRL”, propus a fi amplasat în jud. Galați, mun. Galați, Tarla 229, Parcela 1166/1, lot 1/1, NC 129431.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Drafturi acte de reglementare → Proiect decizie etapă de încadrare 2022. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului de pagina de internet a A.P.M. Galați, pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 471 009.