Distribuție Energie Electrică Romania –

 Sucursala Satu Mare

Titular al proiectului:

Creșterea siguranței în distribuția energiei electrice prin înlocuirea izolației MT a LEA 20 kV  Stația conexiuni Halmeu – Fider Turț,  

 propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunelor Turț, Tarna Mare, Bătarci și Halmeu,  jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri, între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresa de internet  http://apmsm.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Satu Mare.