ANUNȚ PUBLIC

  

DEER – SUCURSALA GALAȚI pentru TUNSU VASILE, titular al proiectului:

“Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent înființare capacitate de depozitare și condiționare legume a utilizatorului Tunsu Vasile Întreprindere Individuală”,

 anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent înființare capacítate de depozitare și condiționare legume a utilizatorului Tunsu Vasile Întreprindere Individuală”, propus a fi amplasat în Comuna Vânători, Sat Costi, nr. FN, jud. Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Proiect decizie etapa de încadrare.

Observațiile publicului la proiectul deciziei de încadrare se primesc la A.P.M. Galați pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471 009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.